A- A A+

rośliny karkonoszy

Karr09012020

Informujemy, że w Piechowicach od 1 stycznia 2020 r  rozszerzone zostaną godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się przy ulicy Bocznej 15 w Piechowicach.

Godziny przyjmowania odpadów:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
2) we wtorki i czwartki 9:00-16:00
3) w soboty 10:00-15:00.

W PSZOK mieszkańcy mogą oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
1)    papier;
2)    tworzywa sztuczne;
3)    metale;
4)    odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5)    szkło;
6)    bioodpady;
7)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9)    odpady niebezpieczne;
10)    przeterminowane leki i chemikalia;
11)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawek;
12)    zużyte baterie i akumulatory;
13)    zużyte opony;
14)    odpady budowlane i rozbiórkowe;
15)    tekstylia i odzież.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na bieżąco i  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Burmistrz Miasta Piechowice

JEŻELI JESTEŚ:
•    mieszkańcem Gminy Piechowice w wieku 60 +,
•    osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
•    chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+”
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
1.    Organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
2.    Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin; kultury, sztuki z przedstawicielami służby zdrowia, z policją, strażą pożarną i innymi.
3.    Wypoczynek i relaks.
4.    Organizowanie wycieczek.
5.    Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.
6.    Aktywne spędzanie wolnego czasu.
7.    Zawieranie nowych znajomości, integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa.
8.    Organizowanie spotkań międzypokoleniowych.

W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 30 osób, pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” ma kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 ,
w poniedziałek i wtorek w godzinach 7.30 do 16.00; środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30 Tel. 75/76 12 349  od 20 stycznia 2020 r.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 4
lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Piechowice,
Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
ZAPRASZAMY!!!

Deklaracja do pobrania »

Klauzula informacyjna »

tn kolędowanie 3

W minioną niedzielę mieszkańców Piechowic ponownie połączyło wspólne kolędowanie. Nasze Kolędowanie to wydarzenie, w którym już po raz XII wzięły udział dzieci i młodzież oraz ich rodzice i dziadkowie. Dzięki gościnności Ks. Ryszarda Soroki Piechowicki Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta Piechowice,....

 

Pełny tekst i galeria zdjęć po kliknięciu w link http://pok.piechowice.pl/n,wspolne-koledowanie-1

Miejscowość: Jelenia Góra;  ul. Pl. Ratuszowy 32/32a
Data: 30.01.2020 r.;  godz. 10.00 - 13.00
Miejsce: siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Informacje o spotkaniu: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby prywatne oraz podmioty niepubliczne  zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie, którym mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Do udziału zapraszamy:
1.    osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
2.    przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
3.    osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Program spotkania:
- przedstawienie zasad udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
- możliwości uzyskania wsparcia na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27.01.2020 r. zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych.

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tn plakat ferie

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, szczegóły ogłoszenia >

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49
fax 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.))

Z A P R A S Z A
Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na „Pomoc psychologiczną dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych używek oraz czynników uzależniających”

pełna treść ogłoszenia ->

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ->

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49
fax 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Z A P R A S Z A
Do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na świadczenie usług terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień ul Kryształowa 53a w Piechowicach oraz w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

pełna treść ogłoszenia ->

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ->

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.