A- A A+

ue2

W dniu 27.04.2017 roku Gmina Lubomierz, reprezentująca porozumienie Gmin: Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń, podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu "Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń, w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II". Umowa nr RPDS.02.01.03-02-0008/16-00 została zawarta w ramach osi priorytetowej nr 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", działania nr 2.1. "E-usługi publiczne", poddziałania nr 2.1.3. "E-usługi publiczne- ZIT AJ", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Projekt zakłada poszerzanie oferty gmin w zakresie nowych e-usług (usług świadczonych z wykorzystaniem systemu informatycznego) oraz związane z tym prace integracyjne systemu, zakupy sprzętu i niezbędne działania towarzyszące. Głównym jego celem jest poprawa jakości i dostępności do usług świadczonych przez Urzędy. Po zakończeniu projektu więcej spraw będzie można załatwić nie wychodząc z domu i w godzinach dogodnych dla mieszkańców. Wszystkie e-usługi będą bezpłatne. Całkowita wartość projektu została w Umowie określona na 3 318 421,74 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowanych to: 3 314 582,89 zł. Dofinansowanie jakie 4 Gminy łącznie otrzymają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację tego zadania to 2 817 395,46 zł. Resztę stanowił będzie wkład własny poszczególnych Partnerów biorących udział w projekcie.
Mimo, iż Umowę podpisano dopiero teraz, to prace już się rozpoczęły. Podjęto między innymi działania mające na celu wyłonienie dostawcy/dostawców usług, sprzętu i prac budowlanych. Tak więc już w przyszłym roku mieszkańcy Gmin uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość skorzystania z nowej formy kontaktów z Urzędami.


14 Lip 2019
10:00AM -
Turniej w grę Patankę-Boule
czerwiec 2019
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.