A- A A+

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)


Z  A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na  „Świadczenie usług pocztowych przewidzianych poza operatorem wyznaczonym w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Piechowicach ” w okresie od 01 marca 2020 r. do 31 maja 2022 r.


Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia  18 lutego 2020 r. do godziny 9:00, w formie, zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 oraz postanowieniami punktu 7, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Kryształowej 49 w sekretariacie pok. nr 8.
O dochowaniu powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do ww. siedziby Zamawiającego.

 

pełna treść ogłoszenia »

arkusz kalkulacyjny »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14-02-2020 »

arkusz kalkulacyjny poprawiony »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17-02-2020 »

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz.10.30.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

 

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.