A- A A+

czarny szlak31012020

Zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gminy dot. LGD Partnerstwo Ducha Gór. Ankieta jest bardzo krótka, wypełnienie zajmuje ok. 5-10 minut. Ankieta będzie aktywna do 15.02.2020 r.
link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2f450826&&b=7d6778f0c&&c=1cbdeba5

Dziękujemy za poświęcony czas!


Pracownicy LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Miasto Piechowice.

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych- pełna treść ogłoszenia »

Gmina Miejska Piechowice zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, szczegóły ogłoszenia >

Unieważnienie postępowania!!!

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

rośliny karkonoszy

Informujemy, że w Piechowicach od 1 stycznia 2020 r  rozszerzone zostaną godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się przy ulicy Bocznej 15 w Piechowicach.

Godziny przyjmowania odpadów:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
2) we wtorki i czwartki 9:00-16:00
3) w soboty 10:00-15:00.

W PSZOK mieszkańcy mogą oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
1)    papier;
2)    tworzywa sztuczne;
3)    metale;
4)    odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5)    szkło;
6)    bioodpady;
7)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9)    odpady niebezpieczne;
10)    przeterminowane leki i chemikalia;
11)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawek;
12)    zużyte baterie i akumulatory;
13)    zużyte opony;
14)    odpady budowlane i rozbiórkowe;
15)    tekstylia i odzież.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na bieżąco i  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Burmistrz Miasta Piechowice

JEŻELI JESTEŚ:
•    mieszkańcem Gminy Piechowice w wieku 60 +,
•    osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
•    chcesz pomóc sobie i innym?
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+”
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
1.    Organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
2.    Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin; kultury, sztuki z przedstawicielami służby zdrowia, z policją, strażą pożarną i innymi.
3.    Wypoczynek i relaks.
4.    Organizowanie wycieczek.
5.    Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.
6.    Aktywne spędzanie wolnego czasu.
7.    Zawieranie nowych znajomości, integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa.
8.    Organizowanie spotkań międzypokoleniowych.

W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych 30 osób, pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” ma kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 4 ,
w poniedziałek i wtorek w godzinach 7.30 do 16.00; środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30 Tel. 75/76 12 349  od 20 stycznia 2020 r.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 4
lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta Piechowice,
Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
ZAPRASZAMY!!!

Deklaracja do pobrania »

Klauzula informacyjna »

tn kolędowanie 3

W minioną niedzielę mieszkańców Piechowic ponownie połączyło wspólne kolędowanie. Nasze Kolędowanie to wydarzenie, w którym już po raz XII wzięły udział dzieci i młodzież oraz ich rodzice i dziadkowie. Dzięki gościnności Ks. Ryszarda Soroki Piechowicki Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta Piechowice,....

 

Pełny tekst i galeria zdjęć po kliknięciu w link http://pok.piechowice.pl/n,wspolne-koledowanie-1

Miejscowość: Jelenia Góra;  ul. Pl. Ratuszowy 32/32a
Data: 30.01.2020 r.;  godz. 10.00 - 13.00
Miejsce: siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Informacje o spotkaniu: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne osoby prywatne oraz podmioty niepubliczne  zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie, którym mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Do udziału zapraszamy:
1.    osoby fizyczne, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
2.    przedstawicieli osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
3.    osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Program spotkania:
- przedstawienie zasad udziału w projekcie „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
- możliwości uzyskania wsparcia na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27.01.2020 r. zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych.

Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tn plakat ferie

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.