A- A A+

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na bezpłatne spotkanie informacyjne, w ramach którego zostaną przedstawione informacje w zakresie wsparcia rozwoju firmy ze środków unijnych, w szczególności  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie będzie współprowadzone przez przedstawicieli Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz pracowników PIFE w Jeleniej Górze.


Do udziału zapraszamy:   mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój firmy, w tym wsparcia na efektywność energetyczną, rozwój inwestycyjny firmy oraz  podnoszenie kwalifikacji  przedsiębiorców i ich pracowników.
Program spotkania:

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • Dotacje na podnoszenie kwalifikacji  dla przedsiębiorców i ich pracowników – projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)”;
  • Pożyczki Rozwojowe i na poprawę efektywności energetycznej  ze środków unijnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Aktualne konkursy - wsparcie dotacyjne na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorców (m.in. promocja firmy  na rynkach zagranicznych, finansowanie wydatków/kosztów przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych)

zaproszenie24022020

Informujemy, że w Piechowicach od 1 stycznia 2020 r  rozszerzone zostaną godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
mieszczącego się przy ulicy Bocznej 15 w Piechowicach.

Godziny przyjmowania odpadów:
1) w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00
2) we wtorki i czwartki 9:00-16:00
3) w soboty 10:00-15:00.

W PSZOK mieszkańcy mogą oddać następujące odpady pochodzące z gospodarstw domowych:
1)    papier;
2)    tworzywa sztuczne;
3)    metale;
4)    odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5)    szkło;
6)    bioodpady;
7)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8)    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9)    odpady niebezpieczne;
10)    przeterminowane leki i chemikalia;
11)    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawek;
12)    zużyte baterie i akumulatory;
13)    zużyte opony;
14)    odpady budowlane i rozbiórkowe;
15)    tekstylia i odzież.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na bieżąco i  bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Burmistrz Miasta Piechowice

Jacek Kubielski        

tn 20200218 112357

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć FERIE Z POK klikając w link: http://pok.piechowice.pl/n,ferie-z-pok-fotorelacja-ii-tydzien

Zgłoś wniosek do V edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk!

Od 15 lutego do 15 marca w zakładce “Złóż wniosek!” dostępny jest formularz on-line, który umożliwia składanie wniosków do budżetu. Przypominamy, że w tegorocznej odsłonie Aktywnego Dolnego Śląska wnioski składać można w ramach siedmiu dziedzin tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz seniorów, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój rzemiosła. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 20 tys. zł, a w przypadku wsparcia rzemiosła 10 tys. zł.
                                                            Zapraszamy do składnia wniosków!

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW: https://aktywny.dolnyslask.pl/zloz-wniosek

 

Gmina Miejska Piechowice
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49
fax. 075 76 12 274, tel. sekretariat 075 75 48 900
realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843)


Z  A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na  „Świadczenie usług pocztowych przewidzianych poza operatorem wyznaczonym w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta w Piechowicach ” w okresie od 01 marca 2020 r. do 31 maja 2022 r.


Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia  18 lutego 2020 r. do godziny 9:00, w formie, zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 1 oraz postanowieniami punktu 7, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Kryształowej 49 w sekretariacie pok. nr 8.
O dochowaniu powyższego terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do ww. siedziby Zamawiającego.

 

pełna treść ogłoszenia »

arkusz kalkulacyjny »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14-02-2020 »

arkusz kalkulacyjny poprawiony »

Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17-02-2020 »

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert odbędzie się 21 lutego 2020 r. o godz.10.30.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

 

Plakat19022020

Informujemy, że w dniu 21 oraz w dniach 24-28 lutego br. w budynku Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze ul. Matejki 17 w godz. 10-15 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość uzyskania porady prokuratora w zakresie przysługujących im praw.

Info o OMPR 18022020

Pochodzisz z małej miejscowości i planujesz rozpocząć studia w innym mieście? Poszukujesz wsparcia na realizację projektów artystycznych lub rozwój kariery sportowej? A może marzysz o studiach za granicą?
W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne, dostępne nie tylko dla uczniów i studentów, ale także m.in. dla osób związanych z konkretną dziedziną nauki, artystów, sportowców, działaczy społecznych. Często jednak barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukaniu.
Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o  programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 11 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży.
Ponadto na portalu publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Obecnie pracujemy nad cyklem artykułów o prawnych aspektach stypendiów – w połowie stycznia ukazał się artykuł o tym, jaka jest definicja stypendium. Kontynuujemy rozpoczęty pod koniec 2019 roku cykl Kierunek: świat, w którym przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą (do tej pory ukazały się artykuły o studiach w Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i Niemczech). Regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.
Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiów, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji. W 2018 przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.
Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.
Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

 

Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.