A- A A+

nasze k

Zapraszamy na koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chóru Parafialnego Harfa z Piechowic. Koncert odbędzie się w kościele pw. Św. Antoniego w Piechowicach.

Msza Święta: 08.01.2017 - Godz.18:00, Dyrygent: Wiesława Tobiasz Fortepian: Robert Wróblewski.

ankieta w wersji PDF »

ankieta w wersji edytowalnej »

 

 

 

„Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II”
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

rpo informatyzacja

W dniu 28.12.2016 roku w siedzibie Gminy Lubomierz - Lidera Projektu „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych etap II”
zebrał się zespół projektowy w celu podpisania umowy z wybranym w drodze zapytania ofertowego
Inżynierem Projektu do spraw SIWZ. Omówiono przy tym zakres i harmonogram działań zmierzających do  wyboru wykonawcy/wykonawców   zasadniczych elementów projektu:
•    modernizacji sieci teleinformatycznych w Urzędach w Lubomierzu, Mirski i Piechowicach
•    dostawcy sprzętu informatycznego,
•    podmiotu odpowiedzialnego za dostawę oprogramowania i wdrożenie e-usług zaplanowanych projekcie.

kalendarz2017

dwup122016

„Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II”
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

rpo informatyzacja

 

W dniu 19.12.2016 roku w siedzibie Gminy Lubomierz - Lidera Projektu „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych etap II”
zebrał się zespół projektowy w celu podsumowania stopnia przygotowań do wyboru wykonawcy
pełniącego funkcję Inżyniera Projektu do spraw SIWZ.
Omówiono stopień przygotowań dokumentacji niezbędnej do zawarcia Umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą Programem Regionalnym.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Piechowicach informuje, że w związku z usuwaniem awarii wody na sieci wodociągowej w Michałowicach w dniu 15 grudnia 2016r. może ulec pogorszeniu barwa wody.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

eu3

Szanowni Państwo,
17 października  2016 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca  ogłosiła konkursy dla JST, IOB na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. C b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”
1.2. C. b  Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” (konkurs horyzontalny)
1.2.C. b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”  (konkurs ZIT WrOF)

„Bony na Innowacje” jest to jeden z konkursów organizowanych przez DIP w ramach którego małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu usługi polegającej na opracowaniu lub znaczącym ulepszeniu oferowanego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe. Jest to program, który ma  ożywić współprace pomiędzy dolnośląskimi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi. Prawie 50 mln zł zostanie przeznaczonych na realizację projektów grantowych w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska.
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
1) Jednostki samorządu terytorialnego;
2)  Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym organizacje pozarządowe.
Projekt jest kierowany do mikro i małych przedsiębiorstw. Maksymalna wartość wsparcia w formie bonu na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100 tys. PLN.  
Poziom dofinansowania projektów. Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP RPO WD 2014-2020).

tn IMG 6330    Zapraszamy do przeczytania artykułu http://pok.piechowice.pl/n,nie-zabraklo-emocji


Brak wydarzeń
styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Reklamy:


Stan salda na rachunku bankowym: „Pomoc pogorzelcom – odbudowa budynku przy ul. Kryształowej 102” Na dzień 30.11.2018r. z godz. 16.00:

24.067,38 zł