A- A A+

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Piechowice, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.
Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl
Wypełnione w wersji elektronicznej i w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze na adres: Urząd  Miasta Piechowice  58-573 Piechowice ul. Kryształowa 49,    sekretariat- z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”        
Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest:  Iwona Sobaś-Łużniak;
Radek Burchacki.

 

Czym jest Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

    11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Projekt Strategii Rozwoju Sudety 2030 »

 

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

 

09.07.2018 13.00-15.00 Jeleniogórski, m. Jelenia Góra Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra prof. Marian Kachniarz

RELACJA Z III SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO ORAZ PUNKTU KONSULTACYJNEGO, PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRAC NAD MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) DLA REJONU ULIC: KRYSZTAŁOWEJ (DAWNA ŻYMIERSKIEGO),  TURYSTYCZNEJ I CHAŁUBIŃSKIEGO W PIECHOWICACH

Gmina Piechowice jest w trakcie opracowywania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) rejonu ulic: Kryształowej (dawna Żymierskiego),  Turystycznej i Chałubińskiego w Piechowicach.

Plan miejscowy decyduje o tym, jak ma wyglądać przestrzeń, w której mieszkamy i którą użytkujemy, oraz co i na jakich warunkach można budować. Określa m.in. gdzie będzie można
(i gdzie nie będzie można) postawić budynek mieszkalny, oborę czy zakład przemysłowy, gdzie zachować tereny cenne przyrodniczo, jak będzie w przyszłości wyglądał układ dróg, gdzie powstanie teren rekreacyjny itd.

pełna treść relacji »

 1. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 26B, 27
 2. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 19C, 20, 21A, 21C, 21D, 22, 23, 24, 24A
 3. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kryształowej obejmującej budynki o nr: 86 i 87
 4. Ankieta dotycząca zmiany numeracji porzadkowej budynków o numerach 1B, 2A, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 12, 16, 17, 17A, 18, 20A, 24C części ul. Kolonijnej- bez zmiany nazwy ulicy
 5. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Przemysłowej obejmującej budynki o nr: 8, 9, 10
 6. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kryształowej obejmującej budynki o nr: 83, 89, 90, 90A, 93, 93A, 96, 96A
 7. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 33, 34
 8. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 26, 26A, 28, 30
 9. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 23, 25, 27, 31, 35
 10. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 11, 13, 13A
 11. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 21
 12. Ankieta dotycząca zmiany adresu budynku połozonego przy ul. Łowieckiej 4
 13. Ankieta dotycząca zmiany nazwy części ul. Kolonijnej obejmującej budynki o nr: 14,19

Zarządzenia dotyczące zmiany nazw ulic w Piechowicach (od nr 72 do 84) »Informujemy, że serwis piechowice.pl uzywa plików cookies

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gmina miejska Piechowice przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zgodny z prawem (legalny) - na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje sie w zakładce RODO.